01. 07.
Do 31. 08.

Hlavní prázdniny

05. 07.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

06. 07.

Den upálení mistra Jana Husa

21. 08. 08:00
Do 26. 08. 16:00
Hlavní budova - 1 - hlavní sál

Letní hudební tábor

Nepořádá ZUŠ Boskovice, pořadatelem je ESPEDIENTE, středisko pro prevenci, poradenství a pomoc, o.s. Spolek na podporu ZUŠ spolupracuje s pořadateli. Přihlášky zasílejte na email: kubenovaata@seznam.cz
22. 08. 10:00
Do 26. 08. 16:00
Hlavní budova - 2 - hudební nauka

Výtvarná dílna pro děti

Výtvarná dílna Gabriely Kolčavové