Školné

Školné

Školné stanoví ředitelka školy na školní rok, 

výši školného na školní rok zveřejňuje škola před přijímáním nových žáků ke studiu.

Výši školného na školní rok 2016/2017 zveřejníme v měsíci květnu.

VÝŠE ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

19. 4. 2017