28. 05. 17:00
Do 25. 06. 17:00

Výstava Výtvarného oboru ZUŠ Boskovice pod vedením Tatjany Kuliny

Židovský obecný dům Boskovice
01. 07.
Do 31. 08.

Hlavní prázdniny

05. 07.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

06. 07.

Den upálení mistra Jana Husa