VÝSLEDKY DOPLŇUJÍCÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ LDO

VÝSLEDKY DOPLŇUJÍCÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ LDO
09. 03. 2020

V příloze naleznete výsledky doplňujícího přijímacího řízení do LDO, konaného v úzerý 3. 3. 2020.