Výsledky okresních kol soutěží ZUŠ

Výsledky okresních kol soutěží ZUŠ
12. 03. 2018

V druhé polovině února se konala okresní kola soutěží ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje a v sólovém a komorním zpěvu.

Celkem naši školu reprezentovalo 47 žáků. Z nich se 17 žákům podařilo získat 1. místo a 11 žákům postoupit do krajských kol.

Jsou to tito postupující žáci:
Hra na příčnou flétnu -  Magdaléna Plášková, Markéta Švancarová a Michaela Dvořáčková
Hra na hoboj -  Adéla Ženatová.
Hra na klarinet - Hana Pokorná
Hra na hornu - Lucie Sychrová
Hra na trumpetu -  Daniel Bureš, Petr Koutný a Marek Vašíček
Hra na tenor - Tomáš Jílek
Hra na bicí nástroje -  Petr Vlach.

Zvláštní ocenění získala také paní učitelka Leontina Koryčánková za příkladnou přípravu žáků a pan učitel Sergej Golubkov za mimořádný výkon při korepetici.

Děkujeme všem soutěžícím žákům za  krásnou reprezentaci školy, vyučujícím pedagogům a korepetitorům za přípravu soutěžních vystoupení a rodičům za podporu.

Všem postupujícím do krajských kol přejeme hodně zdaru při další reprezentaci ZUŠ Boskovice.