Dílničky pro děti MŠ

Dílničky pro děti MŠ
02. 06. 2015

Každoročně, v květnu, učitelé ZUŠ připravují dílničky pro děti z MŠ a 1. tříd základních škol v Boskovicích.

Na dílničkách se dětem představí všechny čtyři obory ZUŠ - hudební, taneční, výtvarný i literárně dramatický.

Žáci ZUŠ představují svéobory formou koncertíků, při kterých si mohou děti i zazpívat, probíhájí výtvarné dílničky, je připraveno malé divadelní představení

a v rámci tanečního oboru si návštěvníci mohou vyzkoušet svoji pohybovou zdatnost.