Pověřenec GDPR

Pověřenec GDPR

Pověřenec GDPR ZUŠ Boskovice:

Obchodní korporace PMA data protection s.r.o.

IČO: 07084498

se sídlem Kotlářská 674/46, 602 00 Brno

C 106079 vedená u Krajského soudu v Brně Zastoupená jednatelem JUDr. Michalem Šilhánkem

Tel.: 770 606 081

E-mail: poverenec@pmadvisory.cz

29. 5. 2018