Přihlášky

Přihláška

Přihlášky do nového školního roku  můžete podávat od 1.května - 31. května 2018

Přihlášku ke studiu najdete na následujícím odkazu:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=27

Do 1. ročníku 1 stupně může dítě nastoupit až po dovršení 7 let. Dříve to není možné. Pro děti 6 leté máme přípravné studium.

Více informací naleznete v ŠVP ZUŠ Boskovice, který je k nahlédnutí na http://zusboskovice.cz/dokumenty-ke-stazeni.

19. 9. 2018