Přihlášky

Přihláška

Přihlášku ke studiu najdete na následujícím odkazu:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=27

Do 1. ročníku 1 stupně může dítě nastoupit až po dovršení 7 let. Dříve to není možné. Pro děti 6 leté máme přípravné studium.

Více informací naleznete v ŠVP ZUŠ Boskovice a ve Školním řádu, dokumenty jsou k nahlédnutí na http://zusboskovice.cz/dokumenty-ke-stazeni.

28. 2. 2020