Školné

Školné

Školné stanoví ředitelka školy na školní rok, 

výši školného na školní rok zveřejňuje škola před přijímáním nových žáků ke studiu.

 

17. 5. 2018