Flétnový soubor Černovice

Flétnový soubor Černovice

Flétnový soubor byl založen v roce 2016 v Černovicích pod vedením p. uč. J. Sekaniny. Soubor má v současné době 11 dětí. Stylově se nijak nevymezuje. Repertoár tvoří skladby Renesance, Baroka, České a moravské lidové písně, Evergreeny. Soubor vystupuje na besídkách, koncertech a jiných společenských akcích pořádaných ZUŠ v Boskovicích a obcí Černovice.

15. 11. 2017