Komorní zpěv

Komorní zpěv

Žáci se v komorním zpěvu společně zaměřují na vícehlasý repertoár (dvojhlas čí vícehlas), což vede ke zlepšování sluchu, hudební inteligence a rozvoje komunikačních schopností ve skupině. Kromě tradičního komorního repertoáru nastudovává např. i dětské operky (Uhlíř, Svěrák, či operky autorské).

20. 11. 2017