Omluvenky

Omluvenky

Omlouvat nepřítomnost svého dítěte můžete na emailu - jméno učitele@zusboskovice.cz. ( například francova@zusboskovice.cz )

29. 7. 2015