Orchestr školy

Orchestr školy

Estrádní orchestr ZUŠ (bývalá LŠU – lidová škola umění ) Boskovice byl založen ve šk.roce 1978/1979. Vznikl po převzetí smyčcového souboru, který vedl p.učitel Jaroslav Štětina. Novým vedoucím orchestru se stává Jaroslav Kolčava, který byl od začátku svého působení se souborem zapojen do veřejných vystoupení školy.
V té době pan Kolčava aranžoval pro orchestr filmové písničky, melodie z večerníčku atd.

 Od šk.roku 1999/2000 se vzhledem k jeho složení hudebních nástrojů zaměřuje na swingovou hudbu.Pro širší zapojení žáků hudebního oboru je do bigbandové swingové muziky zapojena i skupina smyčcových nástrojů, zobcové a příčné flétny, což vytváří Estrádnímu orchestru charakteristický, nezaměnitelný zvuk.

ve šk.roce 2012/2013 převzal dirigentskou štafetu učitel strunných nástrojů Bc.Matrin Krajíček a Estrádní orchestr se přejmenovává na ORCHESTR ŠKOLY.

Po odchodu učitele M. Krajíčka do ZUŠ Letovice se Orchestru školy od školního roku 2016/2017 ujímá učitel bicích a dechových nástrojů Jaroslav Různar. Pod jeho vedením  se  orchestr zúčastnil Krajského kola soutěže ZUŠ, které se konalo 27.4.2017 v Mikulově.  Tam získal 3.cenu. Orchestr čeká např. hudební doprovod k muzikálu At´ žijí duchové, nebo spolupráce s orchestrem ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.

2. 11. 2017