Přijímání přihlášek ke studiu.

Přijímání přihlášek ke studiu.
10. 04. 2017

Přihlašování nových žáků do ZUŠ Boskovice probíhá pouze elektronicky vyplněním přihlášky na adrese www.zusboskovice.cz, v termínu 1. 5. – 26. 5. 2017.

Na základě podaných přihlášek budou zájemci pozváni e-mailem k přijímací zkoušce.

O přijetí / nepřijetí ke studiu v ZUŠ budou všichni informování e-mailem.

Další informace získáte v kanceláři ZUŠ Boskovice, na telefonním čísle 516 452 250 nebo e-mailem: posta@zusboskovice.cz