Akordeonový koncert s hostem

Akordeonový koncert s hostem
23. 10. 2017

Martin Klimeš je bývalým žákem uč.J.Vybíhalové, v současné době navštěvuje ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně Králově Poli a pod vedením uč.Petra Zámečníka se připravuje na Mezinárodní soutěž akordeonistů, která  proběhne dne 4.listopadu 2017 v Praze v rámci Akordeonových dnů, pořádaných pražskou Konzervatoří.

Před touto soutěží si chtěl zahrát soutěžní repertoár.

V první části koncertu vystoupili žáci z nižších ročníků akordeonového oddělení ZUŠ Boskovice ze třídy uč. J.Vybíhalové.

Akce byla velice zdařilá, v sále sedělo asi 45 posluchačů. Byla výborná atmosféra, na konci dlouho trvající potlesk a po ukončení koncertu přítomní posluchači ještě dlouho před ZUŠ diskutovali o nádherném zážitku a nechtělo se jim odejít.

Přišli si poslechnout i někteří kolegové naší ZUŠ a i ti byli nadšeni.

I vystupující žáci měli silný zážitek a koncert pro ně byl velikou motivací.

Jana Vybíhalová, učitelka akordeonu
ZUŠ Boskovice